ВЕЛИКО ЗЛАТАНОВ  
     

     ВЕЛИКО ЗЛАТАНОВ е роден на 05.03.1949 г. в с. Вълчитрън, област Плевен.
     До 10-ти клас учи в гимназията в родното си село. Средното си образование завършва в град Левски.
     Отбива военната си служба и завършва техническото си образование.
     Специализира и работи в областта на каростроенето.
     След промените от 1989 г. се включва активно в обществения живот, работи и като земеделски производител. Виждайки промените, които се пораждат при новите условия и при новите форми на собственост върху земята, разбира, че решаването им може да е успешно ако собствениците на земя и хората, занимаващи се със земеделие имат защитата на професионална организация. Със свои приятели работи за възстановяването на Общия земеделски професионален съюз в България.
     Организацията е регистрирана на 20.10.2000 г. във фирмено отделение на Софийски градски съд.
Велико Златанов е член на Управителния съвет от възстановяването на Съюза до 23.10.2003 г., когато на Общо събрание е избран за Председател на Управителния съвет. Счита, че интегриране на българските земеделски производители в икономиката на Европейския съюз не е възможно без ОЗПСБ. Обича земята и хората, които я обработват.
     Сътрудничи на вестник "Земеделско знаме" като подготвя материали и пише статии във връзка с проблемите на професионалното земеделие в България и с възможностите, които се предоставят за развитието му от предприсъединителните фондове и присъединителните програми на Европейския съюз.
     Женен е и има две дъщери, внучка и внук.нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"